fbpx

Kurv

Hvorfor er undervisning i Teknologiforståelse vigtigt?

By maj 9, 2019 august 16th, 2019 3D Printer, Kurser, MICRO:BIT

Undervisningsministeriet har i 2018 sat gang i Folkeskolens styrkelse af hands-on IT teknologier med det nye Teknologiforståelsesfag. ( https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2018/maj/180522-undervisningsministeriet-soeger-skoler-til-treaarigt-forsoeg-med-teknologiforstaaelse )

Det nye tiltag har til hensigt at gøre vores unge mennesker til digitale mestrer gennem Teknologiforståelse som fra 2018 til 2021 kører som forsøg i mange skoler i hele Danmark. Det afprøves både som valgfag, men også som fast del af andre fag såsom Dansk, Matematik, Natur og Teknologi, Fysik og Kemi, Håndværk og Design (billedkunst op til 4. klasse).

Elever skal lære at kode med hands-on teknologi i det 21. århundrede

Teknologiforståelse som koncept i de danske skoler er et spændende tiltag, det flytter fokus fra indførsel af IT læremidler og hjælpemidler over på Teknologiske redskaber, der hjælper elever at opnå det 21. århundredes kompetencer.  Med dette mener jeg at man førhen har investeret milliarder i IT infrastruktur, Ipads, Storskærme og online / app baserede læremidler, som skulle gøre undervisningen lettere for lærerne, uden fokus på forbedring af indlæring hos eleverne. Desværre har der ikke været nogen synlig effekt på læringen hos eleverne gennem de sidste 10 år og umiddelbart virker det heller ikke til lærerne er blevet mere tilfredse eller mindre stressede. Det lader faktisk til at elever i dag har mindre forståelse for hvordan en Ipad, PC eller robotplæneklipper fungerer inde bag facaden end ungdommen gjorde for 15 år siden.

De 4 bedste redskaber til Teknologiforståelse

Der er især 4 redskaber som undervisere med fordel kan benytte sig af for at give eleverne den bedste læring i Teknologiforståelse og den bedste integration til de fag faglige emner som Matematik, Fysik og Kemi, Dansk, Natur og Teknologi, Håndværk og Design.

  1. 3D print
  2. 3D design
  3. MICRO:BIT programmering og java script kodning
  4. Blok programmering og teknik forståelse gennem Makeblock sensorer, processorer, dioder osv.

Som design værktøjer kan vi anbefale

Det er vores erfaring at især børn med indlæringsvanskeligheder gennem bøger har stor gavn af disse rummelige og visuelle værktøjer, da eleverne motiveres til læring gennem 3D modelleringen. Vi kan anbefale alle at bruge disse 3D design værktøjer i undervisningen, da de ud over hjælp til indlæring også har en stor erhvervsmæssig fremtid, grundet den eksponentielle vækst i 3D design. Vi ser frem til det nye Teknologiforståelsesfag og indarbejdelsen i de normale fag, da det har til hensigt at få børn til at blive mestre af fremtidens teknologi og kan give ressourcesvage elever nye kompetencer og styrke deres selvtillid.

Hvad med didaktikken omkring Teknologiforståelse?

For at arbejde videre med Teknologiforståelse i skolen så er det vigtigt, der udvikles læremidler og undervisning til faget, på en måde der motiverer og inspirerer eleverne over en bred kam, således vi ikke kun rammer de stærke elever, men også får de skolemæssigt lidt svagere elever med. Der er med Teknologiforståelsestiltaget en god mulighed for vi som samfund kan løfte ikke ressourcestærke børn til, at finde deres personlige kompetencer indenfor ny teknologi, der hidtil har været en begrænset del af Folkeskolen. For mig er det vigtigt at Kidsprint gennem motiverende undervisning og læremidler rammer især børn der på mellemtrin og udskoling kæmper med at finde deres indre kompetencer. Derfor har vi blandt andet udviklet Robot Hockey League der bringer teknikforståelse, programmering, design, entreprenørskab, gamification og hands-on udviklingskompetencer i spil hos de deltagende. I 2017 udgav vi også mBlock i Matematik – et arbejdshæfte i blok programmering og matematik, samt vores Introduktion til 3D print for lærere, for at man som skole kan arbejde videre med teknologierne i fag faglige sammenhænge og give ressourcesvage elever bedre mulighed for indlæring.

I Kidsprint fortsætter vi udviklingen af undervisningsmaterialer, samt gode workshops og projektforløb, der understøtter en legende tilgang til læring, så vi sikrer os at alle elever bliver mestrer af Teknologien de bruger hver dag. Vores fokus er at give eleverne dyb teknologisk forståelse, samtidig med lærerne føler sig trygge i brug af teknologierne i fag som Matematik, Dansk, Fysik og Kemi, Natur og Teknologi, Håndværk og Design.

Spiller hardware nogen rolle i Teknologiforståelse?

Ja er det umiddelbare svar. Det kan vi efter 4 års erfaring i 3D og robotundervisning sige da Teknologiforståelse i de normale fag og valgfag, kræver velvalgt hardware, der understøtter hurtig og nem indlæring af 3D print, 3D design, Programmering og Robotprogrammering. Vi har gennem arbejdet med Makeblock robotter og især mBot Explorer haft stor succes med at give elever forståelse for blokprogrammering via PC, sensorprogrammering, dataopsamling og udvikling af teknologi. Disse robotter kan bruges helt ned til 1. klasse og op i højere uddannelsesinstitutioner, da de både har trykprogrammering, blok programmering og kodning via script.

I 2016 så vi potentialet i BBC MICRO:BIT, der nu udkommer som ULTRA:BIT i Danmark og fik dem i vores sortiment, samt en masse gode tilbehørskasser, herunder BOSON Starter Kit som har virkelig gode sensorer og aktuatorer til leg og læring. Ud over hardwaren i BOSON starter Kit så bliver elever og lærere sat i gang med coding cards, for herefter selv at kunne udvikle kodning via blokke, hvilket er en god start når man som underviser skal undervise i ny teknologi.

I Kidsprint er vi til dagligt undervisere i Folkeskolen og diverse workshops og oplever derfor de udfordringer undervisere har når teknologi skal inddrages i undervisningen. Vores erfaring giver os en indsigt i hvilke produkter, der fungerer godt og derfor anbefaler vi PT følgende produkter som de bedste hvis man som lærer og skole skal i gang med teknologiforståelse:

  • PRUSA i3 MK3s – hurtigste printer PT, god byggevolumen og nem igangsætning, samt meget brugervenlig til billige penge, så skolen kan have mere end 1 eller 2. Vigtigt ved integration af 3D print i timerne.
  • Makeblock mBot – den mest fleksible og brugervenlige blokprogrammeringsrobot til børn fra 3. til 10. klasse. Man har endog mulighed for at kode i script skulle nogen elever ønske at gå i dybden og så er den enormt god til at lave målestationer med og opsamle data, samt selvfølgelig at spille Robot Hockey med.
  • MICRO:BIT BOSON STARTER KIT – dette begynder sæt til 4. til 10. klasser der skal i gang med ULTRA:BIT er enormt godt sat op med kode kort der sætter en i gang og sensorer og motorer der giver gode udvidelsesmuligheder for de dygtige elever.

Dette er ud over vores eget projekt Robot Hockey League som skoler kan tilmelde sig, de vigtigste teknologier at anskaffe sig som startende klasse eller skole indenfor teknologiforståelse, da man med disse 3 teknologier ville kunne dække fag som Matematik og Dansk, Natur og Teknologi, Fysik og Kemi samt Håndværk og Design.