I disse blogs vil vi give inspiration og viden videre omkring 3D design og 3D printere. 3D printere har mange små detaljer man skal kende og sætte sig ind i for de fungerer godt og dette vil vi dele vores viden omkring. Forståelsen af 3D design er en vigtig parameter i at få et godt 3D print. Vi vil også give lidt inspiration til læring og fag faglig brug af 3D design og 3D print i skoler.