Hvorfor er undervisning i Teknologiforståelse vigtigt?

Undervisningsministeriet har i 2018 sat gang i Folkeskolens styrkelse af hands-on IT teknologier med det nye Teknologiforståelsesfag. ( https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2018/maj/180522-undervisningsministeriet-soeger-skoler-til-treaarigt-forsoeg-med-teknologiforstaaelse ) Det nye tiltag har til hensigt at gøre vores unge mennesker til digitale mestrer gennem Teknologiforståelse som fra 2018 til 2021 kører som forsøg i mange skoler i hele Danmark. Det afprøves både som valgfag,…